Kozmonautický seminár noGRAVITY

V dňoch 3. – 5. októbra 2014 sa uskutočnil nultý ročník semináru o súčasnej kozmonautike a kozmických technológiách s názvom „noGRAVITY“ na Žilinskej Univerzite v Žiline. Seminár z kozmonautiky vznikol v rámci projektu „Společné vzdělávání pro společnou budoucnost“ a bol určený pre stredoškolských a

V dňoch 3. – 5. októbra 2014 sa uskutočnil nultý ročník semináru o súčasnej kozmonautike a kozmických technológiách s názvom „noGRAVITY“ na Žilinskej Univerzite v Žiline. Seminár z kozmonautiky vznikol v rámci projektu „Společné vzdělávání pro společnou budoucnost“ a bol určený pre stredoškolských a vysokoškolských študentov, vedeckých pracovníkov a špecialistov na daný odbor.

Tento seminár bol zameraný hlavne na novinky z kozmonautiky za posledný rok, vývoj kozmickej techniky spolu s projektmi na Slovensku a študentské experimenty v projekte „Spoločne do stratosféry“ organizované SOSA (Slovenská Organizácia pre Vesmírne Aktivity) a  Hvezdárnou Valašské Meziříčí. Súčasťou programu bolo aj  podpísanie Memoranda o spolupráci a porozumení medzi SOSA-ou a Elektrotechnickou fakultou Žilinskej Univerzity v  Žiline.

Cieľom semináru bolo doplnenie poznatkov o rozbiehajúcich sa projektoch na Slovensku, ale aj v  Česku a takisto zapojenie sa do spolupráce na cezhraničných projektoch. Počas semináru si mohli prihlásení ľudia a návštevníci pozrieť výstavu s názvom „Kozmonautika a  kozmické technológie – príležitosť pre budúcnosť.“ Plánuje sa vydať zborník hlavných prednášok z tohto semináru.

Program semináru sa v piatok začal síce s menším oneskorením, ale to nám, účastníkom nevadilo. Aj štarty raketoplánov sa museli niekedy presunúť na iný termín a astronauti si museli na svoj let do vesmíru istý čas počkať. Menšie čakanie na začiatok semináru stálo za to a to všetko nám vynahradil úvodom a príjemným privítaním Róbert Vokál (SOSA), ktorého meno už každý z Vás určite počul. Je to čakateľ zo Slovenska na svoj suborbitálny let do vesmíru, ktorý nám neskôr odprezentoval.

Piatkový seminár začal prednáškou od riaditeľa hvezdárne vo Valašskom Meziříčí, Ing. Libora Lenžu, „Kosmické technologie – nejen ekonomická příležitost, využití v běžné praxi.“ Jednalo sa o využitie kozmickej technológie, čo všetko si takáto činnosť vyžaduje a obnáša, takisto bola odprezentovaná činnosť partnerov projektu.

Druhým prednášajúcim tejto prednášky bol Jakub Kapuš (SOSA), ktorý zhrnul činnosť SOSA a aktuálny stav vstupu Slovenskej republiky do ESA.

Pán Lenža mal ďalšiu prednášku, tentokrát spolu s Ing. Ondrejom Závodským, ktorí predniesli prednášku s názvom „Společně do stratosféry – přínosy, možnosti, budoucnost.“ Dozvedeli sme sa informácie o vzniku tohto medzinárodného projektu, jeho možnosti a prínosy do budúcnosti, okrem toho aj rozvoj spolupráce a výsledky projektu. V  prednáške sme boli oboznámení s  konkrétnymi experimentmi a ich fázami vývoja alebo už uskutočnených stratosférických letov spolu s výsledkami meraní. Všetky vybrané experimenty projektu Spoločne do stratosféry boli výnimočné svojou originalitou, zručnosťou a kreativitou študentov. Neskôr nám Ing. Ondrej Závodský predstavil po technickej stránke prístrojovú techniku a zariadenie potrebné pre uskutočnenie letov stratosférických balónov.

Program, ktorý na nás čakal v sobotu, zahájil Michal Vojsovič (SOSA) s prednáškou „skEPIC,“ v ktorej nám boli predstavené rôzne projekty vzdelávacieho typu, akými sú napr. Svetový kozmický týždeň, Medzinárodná letná škola, Festival „BeActive,“ ktorý prebehol v septembri v Poprade, ale hovoril taktiež o medzinárodnej študentskej súťaži s názvom Expedice Mars. V tejto súťaži sa môžu presadiť študenti so záujmom nielen o  kozmonautiku, ale aj o fyziku, astronómiu, medicínu, architektúru a informatiku, ktorých spája spoločný záujem – vesmír. Študenti môžu vyhrať simulovaný let do vesmíru v belgickom meste Transinne, ale predtým ich čaká niekoľko kôl, v ktorých sa okrem ich vedomostí preverí aj fyzická kondícia, rýchlosť a zdravotný stav (to všetko potrebujú mať aj astronauti).

Nasledujúca prednáška sa týkala sondy Rosetty – Prvýkrát v histórii: Ako pristáť na kométe,? a jej prednášajúcim bol Ján Baláž z Ústavu Experimentálnej Fyziky SAV v Košiciach. O tejto sonde patriacej Európskej Kozmickej Agentúre (ESA) sa v posledných mesiacoch veľmi veľa píše, nakoľko sa jej podarilo dostať na obežnú dráhu okolo kometárneho jadra kométy 67P/Čurjumov-Gerasimenko. Určitú časť tejto sondy vyvíjal Ústav Experimentálnej Fyziky SAV. Po priblížení sa tejto sondy ku kométe sme mali možnosť vidieť na záberoch skutočný povrch kométy, takisto aj jej tvar a povrchové útvary. Pomocou sondy bola zistená aj hmotnosť kométy na základe Dopplerovho efektu na približne 10 mld. ton. 12. novembra o 16:00 UTC by mal modul Philae pristáť na povrchu tejto kométy.

Po prednáške prišlo k podpísaniu Memoranda o porozumení a spolupráci medzi SOSA-ou a Elektrotechnickou fakultou Žilinskej Univerzity v Žiline, ktorú prišiel zastúpiť p. dekan prof. Milan Dado. Po podpísaní mal p. prof. Dado možnosť si pozrieť zaujímavý experiment so špeciálnou plošinou na vzduchovom ložisku v homogénnom magnetickom poli, ľahký skafander a skafander, v ktorom uskutočnila posádka študentov simulovaný let do vesmíru v rámci súťaže Expedice Mars, okrem toho si mohol vyskúšať simulátor lietadla a vypočuť si prednášku v nafukovacom prenosnom planetáriu patriacemu hvezdárni v Partizánskom, ktoré bolo umiestnení v Menze Žilinskej Univerzity. Všetky tieto experimenty a ukážky boli v rámci výstavy SpaceExpo.

Po tejto výstave nasledovala prednáška s názvom „Spoločne do stratosféry – Projekt Lip-Vep,“ ktorú odprezentovala Alžbeta Pudíková. Projekt sa týka letu stratosférického balóna na meranie vertikálneho svetelného znečistenia. Odprezentovaný bol súčasný stav experimentu a prístrojová technika. Cieľom projektu bolo na základe výsledkov merania upozorniť ľudí vo vedúcich funkciách a inštitúcii o svetelnom znečistení. Experiment ešte nebol uskutočnený, ale dúfame, že v najbližšej dobe sa nám ho podarí dať do finálnej verzie.

Pán Milan Halousek z Českej Kozmickej Kancelárie (CSO) nám dal prehľad v „Pilotovanej kozmonautike v roku 2014.“ Vo svojej prednáške sa venoval hlavne Medzinárodnej Kozmickej Stanici ISS, okrem toho nám uviedol aktuálne problémy pilotovanej kozmonautiky Ruska a USA.

V sobotu večer sa Maxim Mizov zameral na projekt, ktorému sa dlhodobo venuje v Košiciach.

Posledná sobotňajšia prednáška sa týkala slovenského projektu prvej slovenskej družice skCUBE. Tú odprezentovali Jakub Kapuš (SOSA) a Jaroslav Erdziak. Oboznámili nás o technickej časti satelitu a malých rozmerov družice, čo sa berie do úvahy pri prístrojovom vybavení družice.

Nedeľný program odštartoval Róbert Vokál (SOSA) s jeho prednáškou „Suborbitálne lety,“ ktorá bola odlišná od iných už len tým spôsobom, ako bola pripravená. Nejednalo sa o fakty, ale o zážitky a istý druh motivácie do života. Hovoril o vlastnej skúsenosti so súťažou Axe Apollo Space Academy, kde práve Róbert je jedným z tých ľudí, ktorí získali letenku na suborbitálny let do vesmíru na suborbitálnom lietadle Lynx. Odprezentoval nám nielen jeho projekt a osobné zážitky, ale aj záľuby, ktorým sa vo svojom voľnom čase venuje. Pevne verím, že touto prednáškou viac motivoval nielen mňa, ale aj ostatných poslucháčov.

Celý seminár ukončil Jan Sedláček s témou prednášky „Novinky z kozmonautiky.“ Počas prednášky sme sa o autorovi dozvedeli, že je aktívnym autorom blogu o novinkách z kozmonautiky. Okrem tejto informácie nám p. Sedláček predstavil výskum mesiacu Titan, ktorý patrí druhej najväčšej planéte Slnečnej sústavy, Saturnu, výskum Marsu pomocou sondy MAVEN a americkú pilotovanú loď. Na konci sme vypustili modelárske rakety. Zo semináru budú vydané sylaby, prezentácie a zvukové záznamy z prednášiek.

Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným a prednášajúcim, ale zvlášť Róbertovi Vokálovi, ktorému sa podarilo tento seminár uskutočniť.

Autor článku : Alžbeta Pudíková

Foto : Róbert Vokál

 

Program semináru nájdete na tejto stránke: http://sosa.sk/pozvanka-na-seminar-nogravity-2014/