Slávnostné uvedenie 1,3 m ďalekohľadu do prevádzky

, Autor:
30. októbra 2014 bol v observatóriu Astronomického ústavu SAV na Skalnatom plese slávnostne uvedený do prevádzky nový 1,3-metrový zrkadlový ďalekohľad. Ide o

30. októbra 2014 bol v observatóriu Astronomického ústavu SAV na Skalnatom plese slávnostne uvedený do prevádzky nový 1,3-metrový zrkadlový ďalekohľad. Ide o významnú udalosť v živote slovenskej astronómie, ktorú riaditeľ Astronomického ústavu SAV Dr. Kučera prirovnal len k založeniu observatória na Skalnatom plese pred viac ako 70 rokmi.   Po privítaní hostí vedúcim projektu doc. Svoreňom, riaditeľ Astronomického ústavu SAV Dr. Kučera poďakoval všetkým, ktorí sa nejakým dielom na tomto úspechu podieľali.  Projekty, ktorých súčasťou je aj nákup takejto unikátnej techniky, sú implementované  v rámci operačného programu Výskum a vývoj podporeného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Astronomický ústav SAV tieto projekty realizuje vďaka Agentúre Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU).  Otvorenia sa zúčastnili aj zástupcovia agentúry, pričom zástupca ASFEU  Dr. Kostolányi poďakoval riešiteľom projektu za úspešný priebeh realizácie a zaželal veľa pozorovateľských zážitkov a vedeckých úspechov.     Ďalekohľad s priemerom hlavného zrkadla 130 cm, ohniskovou vzdialenosťou 10,4 metra a hmotnosťou 7 ton je umiestený na alt-azimutálnej montáži vo východnej kupole observatória na Skalnatom plese. Bude slúžiť na hľadanie blízkozemských asteroidov a komét, ktoré by sa mohli zraziť so Zemou. Ďalekohľad s príslušnou detekčnou technikou umiestnenou v dvoch Nasmythových ohniskách vybavených derotátormi bol zakúpený z prostriedkov ERDF a do skúšobnej prevádzky bol uvedený v septembri 2014. V súčasnosti je to najväčší ďalekohľad na Slovensku a najväčší prístroj špecializovaný na blízkozemské objekty v Európe. V rámci prebiehajúceho projektu „Centrum kozmických výskumov – budovanie technickej infraštruktúry“ prebieha dodávka kvalitných posfokusových zariadení – vizuálnej kamery s čípom uhlopriečky 9,5 cm, infračervenej kamery a spektrografu.   Po slávnostnom otvorení sa uskutočnila tlačová beseda za účasti dvoch desiatok zástupcov médií, na ktorej sa hovorilo o financovaní projektov pre vedu, využití nového ďalekohľadu v medzinárodnej spolupráci i o perspektívach astronomického výskumu.   Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc., Astronomický ústav SAV