V Košiciach prednáša spolutvorca Rosetty

, Autor:
Keď hlavný iniciátor košických vedeckých kaviarní RNDr. Ján Gálik, CSc.

Keď hlavný iniciátor košických vedeckých kaviarní RNDr. Ján Gálik, CSc.  z Neurobiologického ústavu SAV pripravoval témy kaviarní do konca roka, dúfal, že novembrová bude na výsosť aktuálna.  Téma znela: „Ako košická SAV prispela k historicky prvému pokusu pristáť na kométe“ a prednášať sa podujal Ing. Ján Baláž, PhD. z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, ktorý sa na zhotovení časti pristávacieho modulu Philae vesmírnej sondy Rosetta podieľal. Vyšlo to, modul pristál. Vedecká kaviareň bude už v utorok 18. novembra o 18:00 hod. na tradičnom mieste vo Výmenníku na Ulici obrody v Košiciach.Svetová vedecká udalosť týchto dní a možnosť pozhovárať sa priamo s jedným jej spolutvorcov určite pritiahne mnohých záujemcov o kozmos. Ján Baláž sa priamo podieľal na realizácii kritickej časti sondy, ktorá zabezpečuje komunikáciu medzi orbitálnym komplexom a robotickým modulom PHILAE, ktorý pristál na kometárnom jadre a bude skúmať materiál, z ktorého pozostáva. Ján Baláž je teda spolutvorcom prvého ľuďmi vyrobeného telesa na kométe a na túto chvíľu čakal vyše desať rokov. Vesmírna sonda ROSETTA prepisuje dejiny: prvýkrát v histórii dielo vytvorené človekom pristálo priamo na kométe, konkrétne 67P/Čurjumov-Gerasimenko len v stredu 12. novembra 2014.

Kométy sú časové schránky, ktoré v nezmenenej podobe uchovávajú materiál, z ktorého pred takmer piatimi miliardami rokov vznikla Slnečná  sústava, náš domov v Galaxii.Text: Katarína Čižmáriková
Foto: Katarína Čižmáriková a archív