Víkend so Slovenskou akadémiou vied

, Autor:
Pri príležitosti 65. výročia zákonného ustanovenia organizuje Slovenská akadémia vied začiatkom nového školského roka v piatok 7. a v sobotu 8. septembra 2018 propagačno-náučný verejný pouličný festival pod názvom Víkend so Slovenskou akadémiou vied.

Ambíciou podujatia je verejná a príťažlivá prezentácia výsledkov vedy a výskumu vedcov v SAV. Dostupnou popularizačnou formou prezentácií väčšiny vedeckých ústavov SAV, súťažami pre všetky vekové kategórie aj osobnými stretnutiami so špičkovými vedcami v rámci takzvanej – živej knihy. V priebehu víkendu SAV ponúkne nielen prehľad najvýznamnejších projektov, ktorými sa zaoberá, ale aj prezentácie konkrétnych výsledkov vedcov v posledných rokoch a vízie ďalšieho skvalitňovania základného aj aplikačného výskumu a vedy na Slovensku. Viacerí špičkoví odborníci z oblasti biomedicíny, polymérov, chémie, fyziky, archeológie, vied o Zemi, elektrotechniky, biodiverzity rastlín, histórie, filozofie, slavistiky, mechaniky strojov či astronómie budú k dispozícii pre tzv. živú knihu. Pôjde o jedinečné otvorené diskusie o tajomstvách a atraktívnosti rôznych vedeckých odvetví. Hovoriť sa bude okrem iného o experimentoch v CERNE, o energetickej udržateľnosti na našej planéte, o evolúcii, o slnku a astronómii, ale aj o vývoji a význame  nanomateriálov a o mnohých ďalších zaujímavých témach.

Záštitu nad podujatím prevzal primátor hlavného mesta Slovenska Bratislavy Ivo Nesrovnal, ktorý svoju profesionálnu dráhu začínal v Slovenskej akadémii vied ako interný ašpirant.

Víkend so SAV bude v piatok 7. 9. a v sobotu 8. 9. od 10.00 hodiny do večera na Primaciálnom námestí v Bratislave. Otvorenie festivalu bude v piatok o 10.30 hodiny za účasti členov Predsedníctva SAV. (spn)


V rámci tzv. Živej knihy budú verejnosti k dispozícii viacerí špičkoví odborníci zo SAV, pripravení odpovedať na otázky z rôznych vedeckých odvetví. Od neuroimunológie, cez astronómiu, fyziku, molekulárnu biológiu až po jazykovedu. Účasť v Živých knihách prisľúbili Sibyla Mislovičová, Tomáš Hromádka, Juraj a Zuzana Kronekovci, ale aj členovia Predsedníctva SAV František Simančík, Aleš Kučera, Martin Venhart a mnohí ďalší vedci.

Program Víkend so SAV – Primaciálne námestie, Bratislava

Piatok 7. septembra

10.00

Prezentácie ústavov SAV v. v. i.

Priebežne po celý čas do 20.00 hod.

10.30

Otvorenie Víkendu so SAV

 

11.00

Živá kniha – pýtajte sa vedcov

Tomáš Hromádka, Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

11.30

Súťaže

 

13.00

Živá kniha – pýtajte sa vedcov

František Simančík, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i. - Energetická sebestačnosť

13.30

Súťaže

 

14.00

Živá kniha – pýtajte sa vedcov

Juraj Kronek, Zuzka Kronekova  Ústav polymérov SAV, v. v. i.

15.00

Živá kniha – pýtajte sa vedcov

Marek Vaculik, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

15.30

Súťaže

 

16.00

Živá kniha – pýtajte sa vedcov

Aleš Kučera, Astronomický ústav SAV, v. v. i. – Slnko naša hviezda

17:00

Živá kniha – pýtajte sa vedcov

Mária Šimková, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i. - Ukryté v jazyku

17.30

Súťaže

 

18.00

Živá kniha – pýtajte sa vedcov

Martin Venhart, Fyzikálny ústav SAV, v. v. i. – experimenty v CERNE

19.00

Prezentácie ústavov SAV v. v. i.

Priebežne do 20.00

Sobota 8. Septembra

10.00

Prezentácie ústavov SAV v. v. i.

Priebežne po celý deň do 19.00 hod.

10.30

Súťaže

 

11.00

Živá kniha – pýtajte sa vedcov

Anna Berešová, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Symbiózy – úspešná evolučná stratégia

12.00

Živá kniha – pýtajte sa vedcov

Juraj Majtán, Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i. – Med a včelie produkty

13.00

Živá kniha – pýtajte sa vedcov

Pavol Mereďa, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.  - nepôvodné druhy rastlín

13.30

Súťaže

 

14.00

Živá kniha – pýtajte sa vedcov

Michal Procházka, Ústav polymérov SAV, v. v. i.

15.30

Súťaže

 

16.00

Živá kniha – pýtajte sa vedcov

Milan Ťapajna, Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i. - elektrotechnika

17:00

Živá kniha – pýtajte sa vedcov

Sibyla Mislovičová, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i. -  Slovenčina v súčasnosti

17.30

Súťaže

 

18.00

Prezentácie ústavov SAV v. v. i.

Priebežne do 19.00

Súčasťou prezentácie ústavov, budú rôzne kvízy, súťaže a hry pre deti, aj  s cenami, ďalej demonštračné pokusy a premietanie zaujímavých prezentácií.

Zoznam zúčastnených ústavov:

 

 • Astronomicky ústav SAV, v. v. i.
 • Elektrotechnicky ústav SAV, v. v. i.:
 • Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.
 • Geografický ústav SAV, v. v. i
 • Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.
 • Ústav hydrológie SAV, v. v. i.
 • Ústav informatiky SAV, v. v. i.
 • Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.
 • Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.
 • Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
 • Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.:
 • Ústav Anorganickej chémie SAV, v. v. i.
 • Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i.
 • Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i.
 • Ústavu polymérov SAV, v. v. i.
 • Archeologický ústav SAV, v. v. i.
 • Filozofický ústav SAV, v. v. i.
 • Historický ústav SAV, v. v. i.
 • Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.
 • Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v. v. i.

 

a organizácia - Turnaj mladých fyzikov