Prednáška: Svetelné znečistenie - problém, ktorý sa dá vypočítať

, Autor:
SOLAR Hvezdáreň Senec vás pozýva v stredu 15.5.2019 o 19:00 na astronomickú prednášku na tému "Svetelné znečistenie - problém, ktorý sa dá vypočítať". Prednášať bude RNDr. Ladislav Kómar, PhD.

SOLAR Hvezdáreň Senec, občianske združenie

Vás pozýva na Astronomickú prednášku, ktorá sa uskutoční

v stredu 15.5.2019 o 19:00 hodine

v priestoroch ZS VJM Alberta Molnara Szencziho v Senci.

 

Téma prednášky: Svetelné znečistenie - problém, ktorý sa dá vypočítať

Prednáša: RNDr. Ladislav Kómar, PhD.

Ladislav Kómar - Absolvent Fakulty Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied. Venuje sa rozptylu žiarenia v atmosfére Zeme a modelovaniu rozloženia oblohových jasov.

 

Tešíme sa na Vašu návštevu

SOLAR Hvezdáreň Senec

občianske združenie

Kontakt: www.solarastronomy.sk