Kontakty na astronomické pracoviská v SR

 

Vedecké ústavy a ich observatóriá:

 

Astronomický ústav SAV

Astronomický ústav SAV
059 60  Tatranská Lomnica

tel: 052/7879111

Vysokohorské observatórium

observatórium na Skalnatom Plese

Astronomický ústav SAV

Vysokohorské observatórium

observatórium na Lomnickom štíte

Astronomický ústav SAV

Observatórium

observatórium v Starej Lesnej

Astronomický ústav SAV

Astronomický ústav SAV

vysunuté pracovisko v Bratislave
Dúbravská cesta 9, Bratislava

 

Vysoké školy a ich observatóriá:

 

KAFZM FMFI Univerzity Komenského v Bratislave

Kat. astron., fyz. Zeme a meteorol.
FMFI UK v Bratislave
Mlynská dolina
842 48 Bratislava
tel.: 02/65423611

Astronomicko-geografické observatórium UK

Astronomické observatórium
900 01 Modra
tel.: 033/6475261

Ústav fyzikálnych vied Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach

Park Angelinum 9
040 01 Košice
tel: 055/2346101

 

 

Regionálne a mestské hvezdárne s planetáriami:

 

Hvezdáreň Hlohovec

Sládkovičova 41
920 01 Hlohovec
tel.: 033/7301828

HaP M. Hella
Žiar nad Hronom

Duklian. hrd. 21
Žiar nad Hronom
tel.: 045/6723615

Hvezdáreň a planetárium v Prešove

Dilongova 17
080 01 Prešov
tel.: 051/7722065

Slovenská ústredná hvezdáreň

Komárňanská 134
947 01 Hurbanovo
tel.: 035/7602484-6

Slovenské technické múzeum

(nie je hvezdáreň)

Hlavná 88
043 82 Košice
tel.: 055/6224035

 

 

Regionálne a mestské hvezdárne:

 

Hvezdaren v Partizánskom

Malé Bielice 177
958 04 Partizánske
tel: 038/7497108

Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella,
Hvezdáreň Banská Bystrica

Komenského 12 
974 01 B.Bystrica
tel: 048/4156144

Hvezdáreň Michalovce

Hrádok 1
071 01 Michalovce
tel.: 056/6443260

Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella,
Hvezdáreň Rimavská Sobota

Tomášovská 63
979 01 Rim.Sobota
tel.: 047/5624709

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom

Mierová 4
066 01 Humenné
tel.: 057/7752179

Tekovská hvezdáreň Levice

Sokolovská 21
934 01 Levice
tel.: 036/6312166

Hvezdáreň v Medzeve

Štoska 174
044 25 Medzev
tel.: 055/4663675

Krajská hvezdáreň v Žiline

Horný Val 20/41
010 01 Žilina
tel.: 041/5643200

Úsek astronómie
Gemerského osvetového strediska v Rožňave

Betliarska 8
048 80 Rožňava
tel.: 058/7324258

Hvezdáreň Roztoky

Podduklianske osvetové stredisko
ul. Sovietskych hrdinov 160/74
089 01 Svidník
tel.: 054/7592320

Krajská hvezdáreň v Žiline,
Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste

Dolin. potok 1278
024 01 K. N. Mesto
tel.: 041/4212946

Hvezdáreň Sobotište

Hvezdáreň Sobotište
906 05 Sobotište
tel.: 0903/105735

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

Úsek osvet., prezent. a propag. činnosti
Útvar astronómie
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
tel.: 056/6722781

AO na Kolonickom sedle

Mierová 4
066 01 Humenné
tel.: 057/7752179

 

 

Astronomické kluby, krúžky, pozorovateľne:

 

Astronomický klub Bratislava

Mamateyova 4, 851 04 Bratislava
pošta: Romanova 22, BA
tel: 0908/526381

Astronomický klub Juraja Bardyho

Plevník - Drienové 23, 018 26
tel.: 042/4382470

CVČ Domino Košice

Popradská 86
040 11 Košice

CVČ Stonožka Senica

Sadová 648
90502 Senica

APAC Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín

ul.1. mája č.2
911 35 Trenčín
tel.: 032/7434422 klapka 53

SOLAR
astronom. združenie


Hvezdáreň Senec
Nám. A. Molnára 2
90301 Senec
tel.: 0918/622210

Astronomický klub Antonína Bečváře

Hvezdáreň Kanianka
(4 km od Bojníc)
Školská 9
972 01 Bojnice
tel.: 0903/162204

OZ Slovenské planetáriá

Nám. Biely kríž 3
831 02 Bratislava 3
tel.: 0904/393859

 

Organizácie zaoberajúce sa kozmonautikou:

 

Slovak Organisation for Space Activities

Tupolevova 5, 851 01 Bratislava
tel: 0903/329 139

"Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity" je organizácia, ktorá sa svojou činnosťou zameriava na popularizáciu vesmírneho výskumu a podporu vstupu SR do Európskej vesmírnej agentúry ESA. Na stránke nájdete aj fórum o kozmonautike.

 

Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV:

 

hlavný výbor SAS

Astronomický ústav SAV
059 60  Tatranská Lomnica
tel: 052/7879111

odbočka Tatranská Lomnica

Astronomický ústav SAV
059 60  Tatranská Lomnica
tel: 052/7879111

odbočka Prešov

Hvezdáreň a planetárium v Prešove
Dilongova 17
080 01 Prešov
tel.: 051/7722065

odbočka Hurbanovo

Slovenská ústredná hvezdáreň
Komárňanská 134
947 01 Hurbanovo
tel.: 035/7602484-6

odbočka Hlohovec

Hvezdáreň Hlohovec
Sládkovičova 41
920 01 Hlohovec
tel.: 033/7301828

odbočka Banská Bystrica

Hvezdáreň v Banskej Bystrici
Lazovná 28
975 90 B.Bystrica
tel:

odbočka Žilina

Hvezdáreň v Žiline
Horný Val 20/41
010 01 Žilina
tel.: 041/5643200

odbočka Bratislava

 

Slovenský zväz astronómov:

 

Rada zväzu

Hvezdáreň v Rimavskej Sobote
Tomášovská 63
979 01 Rim.Sobota
tel.: 047/5624709

MO Rimavská Sobota

Hvezdáreň Rimavská Sobota
Ján Fabricius
Tomášovská 65
979 01 Rimavská Sobota

MO Bratislava

Ing. Ľuboslav Dobrovoda
Komenského 19
900 01 Modra
tel: 033/6474800

MO Galanta

Mgr. Ivan Molnár st.
Sídlisko Jas č. 934
924 01 Galanta

MO Sobotište

RNDr. Svetozár Štefeček
gen. L. Svobodu 1361/24
905 01 Senica

MO Hurbanovo

Jozef Csipes
...bez údajov...

MO Nitra

RNDr. Juraj Miššík
Lomnická 3
949 01 Nitra

MO Kysucké Nové Mesto

Ing. Justín Gašinec
Kamence č. 1176/17
024 01 Kysucké Nové Mesto

MO Kysucké Nové Mesto

Ing. Július Slíž
Jesenského č. 1170/31
024 04 Kysucké Nové Mesto

MO Podbiel

Pavol A. Dubovský
027 42 Podbiel 194

MO Banská Bystrica

Ing. Jaroslav Gerboš
Kollárova 12
974 01 Banská Bystrica

MO Žiar nad Hronom

Pavel Orolín
Jesenského 76
965 01 Žiar nad Hronom

 

MO Snina

RNDr. Iveta Gnipová
Komenského 2661-K11/3
069 01 Snina

 

MO Spišská Nová Ves

František Sejút
Slovenská č. 50/21
052 01 Spišská Nová Ves

MO Humenné

Ondrej Čorný
Družstevná 1470/8
066 01 HumennéV prípade, že poznáte ďalšie astronomické pracovisko, klub, či organizáciu, kontaktujte nás za účelom pridania tohto zariadenia do našej databázy.