22. cyklus Pomaturitného štúdia astronómie

, Autor:

PŠA je dvojročné štúdium popri zamestnaní, ktoré sa otvára každé dva roky pri Strednej priemyselnej škole stavebnej v úzkej spolupráci so Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove a MO SZAA v Hurbanove. Štúdium je určené absolventom stredných škôl s maturitou bez vekového ohraničenia, ktorým absolventi získajú kvalifikáciu pre prácu na astronomických zariadeniach, ako aj pre záujemcov o astronómiu. Po úspešnom absolvovaní ročníkových skúšok štúdium končí odbornou zložkou maturitnej skúšky.

 

Prihlášky na riadny prijímací termín musia uchádzači zaslať spolu so životopisom a kópiou maturitného vysvedčenia do 20. mája 2013 na adresu:

Slovenská ústredná hvezdáreň

Komárňanská 134

947 01 Hurbanovo.

 

Bližšie informácie:

tel.: 035-7602484, 035-2451110, 035-2451111;  

email: [email protected]; [email protected]