Bude aj Grécko priať našim astro. olympionikom?

, Autor:
V dvoch skupinách (jedna letecky a druhá autom s materiálom) odcestovala výprava slovenských astronomických nádejí do univerzitného mesta Volos v Grécku, v ktorom sa v dňoch 27. júla – 5. augusta 2013 zúčastňujú na Medzinárodnej olympiáde z astronómie a astrofyziky.


Vo výprave pod vedením RNDr. Ladislava Hrica, CSc. z Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici, predsedu Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, sú víťazi celoslovenského finále Astronomickej olympiády v kategórii stredných škôl:

  • Matúš Kulich (Gymnázium Detva),
  • Michal Račko (Gymnázium J. Lettricha, Martin),
  • Juraj Halabrín (komárňanský talent, študujúci na Gymnáziu J. Hronca v Bratislave),
  • Miroslav Gašpárek (Bilingválne gymnázium, Žilina) a
  • Filip Ayazi (Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín).

Medzi úspešných riešiteľov patril so 4. miestom aj Milan Pešta z Gymnázia Konštantínova v Prešove, ale pre prekročený vekový limit 20 rokov na gréckej medzinárodnej olympiáde nemôže súťažiť.

„Po júnovom celoslovenskom finále sme pre všetkých chlapcov zabezpečili dvojdňový pobyt v Krajskej hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom vďaka ústretovosti jej riaditeľa RNDr. Petra Augustína. Počas pobytu sa im plne venoval Bc. Tomáš Dobrovodský, pracovník HaP, ktorý s nimi precvičoval v planetáriu orientáciu na oblohe, súradnicové sústavy, poznávanie konkrétnych objektov nočnej oblohy a samozrejme aj konkrétnu oblohu počas olympiády pozorovateľnú z oblasti Volos v Grécku. Zvyšný čas do odchodu každý olympionik riešil príklady doma,“ objasnil priebeh prípravy slovenských astronomických nádejí L. Hric. 

Na v poradí už siedmu Medzinárodnú olympiádu z astronómie a astrofyziky (IOAA) sa prihlásilo rekordných 36 štátov. Z nových štátov sú to napr. USA, Nový Zéland, Kanada, Cyprus, Egypt, Slovinsko, atď. Zvýšený záujem o IOAA je veľkým prekvapením a môže súvisieť s tým, že Grécko je vnímané ako krajina zrodu myšlienky olympijského súťaženia.

„Bude tam 188 študentov, 70 lídrov a 19 pozorovateľov. Netušíme, akých dobrých olympionikov privezú výpravy z nových štátov, ako to zvýši konkurenciu a samozrejme aj nároky na všetkých počas riešenia praktických úloh,“ dodal doktor Hric. „My tam ideme bez pozorovateľa s piatimi študentmi, ktorých nováčikom je ani nie 16-ročný Juraj Halabrín, náš nový objav, od ktorého očakávame, že bude úspešným riešiteľom. Pre všetkých berieme jednoduché kalkulačky, ktoré poznajú z našej domácej súťaže, nakoľko náročnejšie programovateľné kalkulačky nie sú dovolené.“

Slovenská výprava sa z každej z doterajších šiestich Medzinárodných olympiád z astronómie a astrofyziky (Thajsko 2007, Indonézia 2008, Irán 2009, Čína 2010, Poľsko 2011, Brazília 2012) vracala s viacerými úspešnými riešiteľmi, z ktorých mnohí získali aj zlatú, striebornú či bronzovú medailu. Držme našim olympionikom palce aj teraz.


Text: Katarína Čižmáriková, foto: archív