Astronomický ústav SAV oslavuje 70 rokov

, Autor:
V tomto roku si Astronomický ústav SAV pripomína 70. výročie svojho založenia. Za oficiálny dátum zrodu nášho pracoviska pokladáme 19. septembra 1943, kedy sa uskutočnilo prvé astronomické pozorovanie na Skalnatom plese. V tom čase sme boli Štátnym observatóriom, z ktorého v roku 1953 vznikol Astronomický ústav SAV a stal sa jedným zo zakladajúcich ústavov Slovenskej akadémie vied. Astronomický ústav SAV sídlil v Tatranskej Lomnici a patrilo mu observatórium na Skalnatom plese postavené v roku 1943 Antonínom Bečvářom. V roku 1957 vznikla iniciatíva pozorovať slnečnú korónu a kozmické žiarenie, k čomu bolo potrebné mať observatórium vo veľkej nadmorskej výške. Tak sa zrodil odvážny plán výstavby observatória na Lomnickom štíte. Po nemalých problémoch s výstavbou a zariaďovaním pracoviska, sa nakoniec celá výstavba úspešne ukončila a v roku 1962 sa uskutočnilo prvé pozorovanie protuberancií koronografom na Lomnickom Štíte.

Počet pracovníkov ústavu postupne rástol a bolo potrebné hľadať vhodnejšie pracovné podmienky, než aké poskytovala malá vila Tatry. S hľadaním pozemku pre nový Astronomický ústav sa začalo už v roku 1954, ale po odchode časti pracovníkov do Bratislavy, kde sa v roku 1955 vytvorilo detašované pracovisko, sa mohli astronómovia sťahovať do novej budovy na Starolesnianskych lúkach až na jeseň 1987. Ako predvoj tam už od roku 1985 pôsobili a vykonávali spektroskopické pozorovania na Horizontálnom slnečnom ďalekohľade so spektrografom pracovníci Oddelenia fyziky Slnka.

Astronomický ústav SAV sa postupne vyvinul na moderné pracovisko v oblasti výskumu Slnka, hviezd a medziplanetárnej hmoty, ktoré spĺňa náročné medzinárodné kritériá, čo ostatne potvrdila aj nedávna akreditácia ústavov SAV, keď zaradila AsÚ SAV do A kategórie.

Výraznú modernizáciu prístrojovej techniky a infraštruktúry AsÚ umožňujú ŠF EU, vďaka ktorým práve pri svojom 70. výročí dal Astronomický ústav do pravidelnej prevádzky svetovo unikátny Koronálny multi-kanálový polarimeter na meranie magnetických polí v slnečnej koróne a slnečných protuberanciách. Ďalším darčekom k sedemdesiatinám je nový ďalekohľad s priemerom hlavného zrkadla 1,3 metra, ktorý bude v pravidelnej prevádzke od roku 2014.

Astronomický ústav SAV sídlil v Tatranskej Lomnici a patrilo mu observatórium na Skalnatom plese postavené v roku 1943 Antonínom Bečvářom. V roku 1957 vznikla iniciatíva pozorovať slnečnú korónu a kozmické žiarenie, k čomu bolo potrebné mať observatórium vo veľkej nadmorskej výške. Tak sa zrodil odvážny plán výstavby observatória na Lomnickom štíte. Po nemalých problémoch s výstavbou a zariaďovaním pracoviska, sa nakoniec celá výstavba úspešne ukončila a v roku 1962 sa uskutočnilo prvé pozorovanie protuberancií koronografom na Lomnickom Štíte.

Podrobnejšia 70-ročná história Astronomického ústavu SAV je uvedená na webovej stránke ústavu

Autori textu: Aleš Kučera, riaditeľ AsÚ SAV, Martin Vaňko, vedecký tajomník AsÚ SAV