Začala sa kampaň Globe at Night

Slovensko sa už po štvrtýkrát zapája do medzinárodného projektu Globe at Night zameraného na svetelné znečistenie. Žiaci, študenti aj laická verejnosť môžu jednoduchým pozorovaním určovať úroveň svetelného znečistenia v našich mestách i mimo nich. Globe at Night je celosvetový projekt s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o vplyve svetelného znečistenia a je jedným z najúspešnejších projektov svojho druhu vôbec. Svojimi pozorovaniami prispieva do projektu Globe at Night každoročne niekoľko desiatok tisíc ľudí zo 115 krajín sveta, medzi nimi aj zo Slovenska.
Globe at Night je celosvetový projekt s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o vplyve svetelného znečistenia a je jedným z najúspešnejších projektov svojho druhu vôbec. Svojimi pozorovaniami prispieva do projektu Globe at Night každoročne niekoľko desiatok tisíc ľudí zo 115 krajín sveta, medzi nimi aj zo Slovenska.


Projekt Globe at Night je otvorený pre každého, pretože zapojenie sa je skutočne jednoduché, aby sa mohli zapojiť ako deti, tak aj dospelí. Všetko, čo je potrebné urobiť je po západe Slnka, keď je už dostatočná tma, nájsť na oblohe vytipované súhvezdia a porovnať skutočnú oblohu s mapkami simulujúcimi rôznu úroveň svetelného znečistenia.

Odoslané pozorovania sú cenné pri skúmaní svetelného znečistenia na našej planéte. Projekt však zároveň významne zvyšuje povedomie jeho účastníkov o vplyve svetelného znečistenia. Svetelné znečistenie pritom ničí nielen naše „právo na hviezdy“, ale rovnako poškodzuje rastliny a negatívne ovplyvňuje mnohé živočíchy na Zemi, netreba však zabudnúť ani na ľudské zdravie a v neposlednom rade ide o plytvanie energiou a v konečnom dôsledku financiami.

Deviaty ročník projektu prináša niekoľko zmien. Tentokrát bude možné pozorovať počas všetkých 12 mesiacov, pre každý mesiac je vybraný desaťdňový termín, s ohľadom najmä na fázu Mesiaca. Naviac, okrem súhvezdí Orión a Lev z minulých rokov, tento rok pribudnú súhvezdia Herkules, Labuť, Pegas a Perzeus, ktoré budú dobre pozorovateľné v niektorých z neskorších mesiacov roka.

Prvá časť kampane začala už 20. januára a potrvá do 29. januára 2014. Každý sa však môže zapojiť aj viacerými pozorovania, či už z jedného miesta, alebo aj z viacerých pozorovacích stanovíšť. Každé jedno pozorovanie je veľmi cenné.

Pre účely projektu bolo vytvorených niekoľko zaujímavých materiálov, medzi inými aj sprievodcovia pozorovaním, brožúrky, ktoré môžu pomôcť pri zapojení sa do projektu.

Viac informácií nájdete na oficiálnej slovenskej webovej stránke projektu.

Jaroslav Merc
odborný garant a koordinátor projektu Globe at Night na Slovensku