Hvezdáreň v Hurbanove ostáva samostatnou

, Autor:
Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove sa nevčlení do Národného osvetového centra (NOC) v Bratislave. Rozhodol o tom minister kultúry Marek Maďarič, pod ktorého rezort hvezdáreň s vyše 140-ročnou históriou patrí. Dôvodom sú opatrenia a rozvojový plán nového vedenia hvezdárne, vysvetlil pre agentúru SITA Marek Maďarič zmenu zámeru Ministerstva kultúry (MK) SR. Bývalý generálny riaditeľ Teodor Pintér sa k 31. decembru 2013 vzdal svojej funkcie. "Poveril som nového človeka - Mariána Vidovenca, ktorý prišiel s pomerne presvedčivým programom revitalizácie činnosti hvezdárne. Na základe toho sme usúdili, že jej dávame šancu ako samostatnej organizácii aj ďalej. "


Nový šéf hvezdárne v Hurbanove podľa Maďariča urobil opatrenia, ktoré zlepšujú edičnú, vedeckú aj pozorovateľskú činnosť. "Takisto v rámci nových plánov sú schopní finančných úspor, ktoré by vyplynuli zo splynutia hvezdárne s Národným osvetovým centrom. Spojilo sa niekoľko pozitívnych faktorov, ktoré nám umožnili od tohto zámeru odstúpiť," dodal minister kultúry. MK SR plánovalo, že včlenením hvezdárne do NOC ušetrí ročne 42 345 eur. Úspora pozostávala zo mzdových prostriedkov v súvislosti so zrušením pracovného miesta generálneho riaditeľa Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove, jedného pracovného miesta mzdovej účtovníčky a jedného pracovného miesta finančnej účtovníčky a zrušenia prenájmu priestorov redakcie časopisu KOZMOS v Bratislave. Sídlo redakcie sa malo presunúť do budovy NOC. Platiť to malo od 1. mája. Úspory sa mali použiť na odstránenie havarijného stavu budovy Národného osvetového centra na Námestí SNP v Bratislave. Ministerstvo kultúry SR je pripravené riešiť finančné požiadavky hvezdárne a NOC v rámci výdavkov rezortu.

Včlenenie Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove do NOC v Bratislave vyplývalo z návrhu novely zákona o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty, ktorý je na programe aktuálnej januárovej schôdze Národnej rady SR. Návrh totiž pôvodne novelizoval tri zákony. Jeden z nich - zákon o osvetovej činnosti - sa mal zmeniť preto, lebo Slovenskú ústrednú hvezdáreň v Hurbanove MK SR plánovalo včleniť do NOC v Bratislave. Návrh na vypustenie článku z návrhu novely zákona o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty, ktorý mal umožniť splynutie hvezdárne s NOC, schválil Výbor NR SR pre kultúru a média na dnešnom rokovaní.

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove má viac ako 140 rokov dlhú históriu. Vznikla v roku 1871 ako jedno z prvých astrofyzikálnych observatórií v Európe. Zakladateľ hvezdárne dr. Mikuláš Konkoly-Thege (1842-1916) patril na prelome 19. a 20. storočia medzi popredné vedecké svetové osobnosti. Vďaka jeho dômyselnej konštrukcii svojich astronomických prístrojov a intenzite prác hvezdáreň v Hurbanove patrila medzi najznámejšie vedecké inštitúcie v Európe. Od roku 1876 hvezdáreň pravidelne publikovala svoje pozorovania v spravodajoch, ktoré vydávala budapeštianska Akadémia vied. Od roku 1879 ich hvezdáreň vydávala už sama. Po smrti Konkolyho polstoročná nepretržitá činnosť hvezdárne ochabla a počas rozpadu Rakúsko-Uhorska bola jej práca prerušená. Za 1. Československej republiky (1918-1939) patrila hvezdáreň k najmodernejším na svete. V roku 1919 sa stala Štátnym astrofyzikálnym observatóriom pražskej hvezdárne, ktorú zriadilo vtedajšie Ministerstvo školstva a národnej osvety. V priebehu 2. svetovej vojny sa v Hurbanove vykonávali len geomagnetické, seizmické a meteorologické pozorovania. Astronomické pozorovania sa obnovili až v roku 1962. Súčasnosť hvezdárne v Hurbanove sa začala písať v 60. rokoch minulého storočia. Moderný rozvoj astronómie v Hurbanove sa začína v roku 1962. Iniciátorom obnovy hvezdárne v Hurbanove a prvým riaditeľom Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove, ktorá vznikla v roku 1969, bol Ladislav Valach. Zásluhou Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove sa v roku 1969 otvára Pomaturitné štúdium astronómie, je vypracovaná koncepcia výstavby rovnomernej siete astronomických zariadení v SR, začína sa metodická koordinácia odborno-pozorovateľskej i popularizačnej činnosti a výroba malých školských ďalekohľadov. V roku 1970 začína vydávať hvezdáreň v Hurbanove časopis Kozmos a bol založený Slovenský zväz astronómov amatérov. Hvezdáreň robí medzinárodné zrazy astronómov, pozorovania pre verejnosť, výstavy, súťaže, ale aj pozorovateľské expedície. Od roku 1996 plní Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove aj funkciu Národného metodického centra pre sieť astronomických zariadení na Slovensku. V súčasnosti okrem hvezdárne v Hurbanove existuje na Slovensku 15 hvezdární, sú napríklad v Banskej Bystrici, Hlohovci, Humennom, Kysuckom Novom Meste, Leviciach a Medzeve. Informuje o tom webstránka hvezdárne http://www.suh.sk/.

 


(c) 2014, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.