Kampaň za vybudovanie planetária v Bratislave

, Autor:
Vážení a milí priaznivci astronómie, v týchto dňoch beží na portáli changenet.sk kampaň za vybudovanie planetária v Bratislave. Kampaň sa začala 22. novembra 2013 na prednáške astrofyzika RNDr. Jiřího Grygara v Bratislave. Ak chcete podporiť naše úsilie o dôstojný stánok astronómie pre verejnosť Bratislavy a širokého okolia, na tejto stránke nájdete podrobnosti.


v týchto dňoch beží na portáli changenet.sk kampaň za vybudovanie planetária v Bratislave. Kampaň sa začala 22. novembra 2013 na prednáške astrofyzika RNDr. Jiřího Grygara v Bratislave.

Ak chcete podporiť naše úsilie o dôstojný stánok astronómie pre verejnosť Bratislavy a širokého okolia, pripojte sa ku kampani tu.


Tu je plné znenie výzvy:

V 21. storočí si ľudstvo čoraz viac uvedomuje svoje postavenie na Zemi, ako jednej z miliárd planét vesmíru. V uplynulom storočí sa náš obzor poznania rozšíril o miliardy svetelných rokov, polstoročie ľudstvo kozmickými sondami skúma Slnečnú sústavu. Verejnosť, rodiny aj školáci sa túžia dotknúť aspoň v predstavách tohto úžasného fenoménu. Vo väčších i malých mestách vyspelých krajín Európy a sveta má verejnosť šancu nahliadnuť do najnovších poznatkov o vesmíre v pútavých programoch miestnych planetárií. Bratislava je jediným hlavným mestom Európy, kde verejnosť nemá nielen planetárium, ale už ani verejné astronomické pracovisko. Intelektuálna a vedecká obec v zastúpení svojich popredných predstaviteľov už od prvej polovice 20. storočia organizovala niekoľko iniciatív na vybudovanie planetária v Bratislave. Slovensko je už takmer štvrťstoročie samostatným štátom, ale doposiaľ sa nepodarilo vybudovať v Bratislave planetárium.

Zapálení nadšenci astronómie sa každý rok stretávajú na populárnych prednáškach astrofyzika RNDr. Jiřího Grygara na pôde Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Na ostatnej prednáške sa účastníci zhodli na potrebe vybudovania dôstojného stánku popularizácie astronómie v Bratislave a adresovali predstaviteľom štátu, kraja a mesta deklaráciu, v ktorej ich vyzývajú, aby vynaložili úsilie aj dostupné prostriedky na podporu výstavby planetária v rámci pripravovaného centra vedy a techniky v Bratislave.

K tejto výzve sa pripája aj Občianske združenie Slovenské planetáriá, ktoré pripravilo realizovateľný ideový zámer planetária pre Bratislavu, ktorý nadväzuje na rozvojový plán Národného centra popularizácie vedy a techniky na Slovensku. Občianske združenie Slovenské planetáriá vyzýva všetkých predstaviteľov odbornej verejnosti, vedy, kultúry a verejných i štátnych inštitúcií, ako aj laickú verejnosť Bratislavy a širokého okolia, podporovateľov z celého Slovenska a zahraničia, aby sa pripojili touto cestou ku kampani za vybudovanie planetária v Bratislave.

Vyzývame týmto primátora hlavného mesta Bratislavy, predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, ministra školstva, vedy, výskumu a športu a zástupcov vedeckých a kultúrnych inštitúcií, aby spojili svoje sily a začali spoluprácu vedúcu k úspešnej realizácii výstavby planetária v Bratislave.


Členovia Občianskeho združenia Slovenské planetáriá: Mgr. Peter Bartek, Andrej Bernáth, Patrik Čechvala, Dušan Hübner, Mgr. Peter Krupa, Ing. Juraj Kubica PhD., Mgr. Henrich Ploczek MSc., RNDr. Peter Polakovič, Ing. Peter Volek.

Deklaráciu z 22. 11. 2013 podpísali:
prof. Vladimír Porubčan, astronóm
RNDr. Katarína Maštenová, astronómka
RNDr. Jiří Grygar, astrofyzik
a ďalších 90 priaznivcov astronómie.

V Bratislave, dňa 24.3.2014
OZ Slovenské planetáriá