Prednáška: Prvá slovenská družica

, Autor:
Klub astronómov si vás dovoľuje pozvať na prednášku "Prvá slovenská družica" vo štvrtok 17. septembra 2015 do Objavovne Prírodovedného múzea SNM v Bratislave.

Pozývame vás na stretnutie Klubu astronómov s prednáškou

vo štvrtok 17. septembra 2015 o 17:30 hod.

do Objavovne Prírodovedného múzea SNM na Vajanského nábr. 2 v Bratislave

 

„Prvá slovenská družica“

prednáša: Ing. Ondrej Závodský

zo Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA)

 

Prvá slovenská družica s názvom skCUBE by mala začať obiehať okolo Zeme v roku 2016.

Na projekte spolupracuje SOSA s Elektrotechnickou fakultou Žilinskej univerzity v Žiline, Elektrotechnickou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Leteckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach.

Životnosť satelitu s prístrojmi, ktorý musí prežiť silné otrasy v rakete, vysoké výkyvy teploty, vákuum či zvýšenú radiáciu, je plánovaná na dva roky. Vedeckým cieľom misie bude pozorovanie ultrafialového žiarenia vrchnej atmosféry na nočnej strane Zeme. Tento experiment pripravuje Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied (ÚEF SAV). Na palube satelitu bude tiež kamera, ktorá bude snímať Zem, snahou je odfotografovať z vesmíru aj Slovensko.