Noc výskumníkov na Slovensku

, Autor:
Na Slovensku sa bude Noc výskumníkov aj tento rok konať už tradične posledný septembrový piatok - 25. 9. 2015. Minulý rok sa do festivalu vedy zapojilo viac ako 1 000 vedcov a výskumníkov, vyše 22 000 žiakov a študentov a všetkých podujatí sa zúčastnilo dovedna 177 000 návštevníkov.

Hlavný organizátor podujatia SOVVA za pomoci Slovenskej akadémie vied, portálu EurActiv.sk a Centra vedecko-technických informácií SR, opäť sľubuje bohatý a maximálne pestrý program, ktorý osloví všetky vekové kategórie a záujmové skupiny. Špeciálnou cieľovou skupinou projektu sú deti v školskom veku, pričom dôraz je kladený predovšetkým na zvýšenie ich záujmu o štúdium prírodných vied a technických smerov na vysokých školách.

 

Práve s dôrazom na tieto ciele je pripravovaná aj Noc výskumníkov na Slovensku. Podujatie bude prebiehať počas posledného septembrového piatku v piatich slovenských mestách: Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Košice a Tatranská Lomnica.

 

Vybrané nákupné centrá, múzeá a partnerské inštitúcie 25. septembra 2015 pripravia pre návštevníkov rôzne interaktívne vedecké prezentácie, prednášky, diskusie, výstavy, hudobné vystúpenia, veľkoplošné projekcie a mnohé ďalšie vstupy plné vedy i zábavy.

 

FESTIVAL VEDY Európska noc výskumníkov je projekt podporovaný novým rámcovým programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií - Horizon 2020, v časti - Marie Sklodowska-Curie actions. Noc výskumníkov je paralelne organizovaná v 33 štátoch Európy a hlavnou snahou komisie je pod mottom „Researchers are among us“ – Výskumníci sú medzi nami, priblížiť verejnosti výskumníkov ako „obyčajných“ ľudí s neobyčajným povolaním. Vysvetliť, čo ich priviedlo k povolaniu výskumníka, čo ich motivuje k neustálemu bádaniu, aké otázky si najčastejšie kladú, k čomu ich ich práca priviedla a kde je možné výsledky ich výskumu uplatniť v bežnom živote.

 

V Starej tržnici v Bratislave nájdete od 9.00 viac ako 70 vedeckých stánkov, odborné diskusie na hlavnom pódiu s renomovanými slovenskými vedcami a odborníkmi, ktorí sa  budú venovať témam ako: doprava, priemysel a práca, komunikácia, zdravie a medicína, bezpečné potraviny, životné prostredie a človek v budúcnosti.

V -klub bude od rána patriť bohatému programu prednášok, divadlu fyziky, ale aj viacerým interaktívnym stánkom, kde si budete môcť otestovť Vaše vedomosti v doskovej hre Chemplay, ale aj zažiť zaujímavé pokusy a zábavné aktivity.

Trochu kultúrneho oživenia prinesú do Starej tržnice vystúpenia kapely Billy Barman, tešiť sa môžete aj na večernú laserovú show a 3D mapping na fasádu Starej tržnice.

Priestor Národného osvetového strediska, na námestí SNP a V – klub bude počas festivalu vedy patriť maratónu vedecko – populárnych prednášok, mobilnému chemickému laboratóriu, ale napr. aj zábavnému učeniu a precvičovaniu anorganickej chémie prostredníctvom hry Chemplay. Interaktívny program stánkov zameraný na deti ponúkne testovanie vedomostí zábavnou formou, jednoduché experimenty, hry, pohybové aktivity, ale aj rozprávky. V hodinových blokoch budú prebiehať vedecko-populárne prednášky na atraktívne témy, ale uvidíte aj divadlo fyziky z Brna. Sprievodné aktivity ponúknu výstavy, či už ilustrácií, alebo moderného súčasného umenia.

 

Okrem Bratislavy sa  Noc výskumíkov koná aj v  Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach a Tatranskej Lomnici.

Kompletný program nájdete na: http://www.nocvyskumnikov.sk/.