Študentský kongres o fotonike v rámci Medzinárodného roku svetla

, Autor:
Medzinárodné laserové centrum organizuje kongres o fotonike, ktorý je určený pre žiačky a žiakov druhého a tretieho stupňa základných a stredných škôl, ktorí sa chcú pútavou formou dozvedieť viac o fotonike.

Žiaci (v trojčlenných tímoch) dostanú na kongrese priestor prezentovať vlastný projekt. Cieľom kongresu je prehĺbiť vedomosti a vzbudiť väčší záujem o fotoniku - náuku o svetle. Kongres kombinuje prezentácie praktických aplikácií použitia svetla a experimentov so svetlom, s diskusiami a odporúčaniami o možnej perspektíve profesionálneho rozvoja tak pre žiakov, ako aj pre učiteľov.

Podujatie bude prebiehať pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky Juraja Draxlera.

Súčasťou kongresu bude tiež workshop pre učiteľov, ktorý má za cieľ zvýšiť povedomie o možnostiach využitia fotoniky na hodinách fyziky. Učitelia si budú môcť vyskúšať edukatívne pomôcky ako je "Photonics Explorer", ktoré umožňujú hravou formou ukázať žiakom základné vlastnosti svetla a ich aplikácie. Dozvedia sa tiež o mobilných aplikáciách ktoré pomôžu zvýšiť záujem žiakov o fotoniku.

Miesto a dátum konania: Kongres sa bude konať 14. a 15. októbra v Centre vedecko-technických informácií, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 1.

Registrácia na kongres je bezplatná.
V rámci účasti bude zabezpečené občerstvenie a obed.
Doprava na miesto konania kongresu nie je hradená.

 

Online registráciu môžete vykonať na adrese: www.ilc.sk/gophoton/registracia.html