Svetlo – základná informácia pre štúdium vesmíru

, Autor:
Klub astronómov v Bratislave vás vo štvrtok 8. októbra 2015 o 17.30 h. pozýva na prednášku „Svetlo – základná informácia pre štúdium vesmíru“ do Objavovne SNM-PM na Vajanského nábreží 2 v Bratislave.

Pozývame vás

vo štvrtok 8. októbra 2015 o 17.30 h.

na stretnutie Klubu astronómov s prednáškou

do Objavovne SNM-PM na Vajanského nábreží 2 v Bratislave

 

„Svetlo - základná informácia pre štúdium vesmíru"

fotometria a spektroskopia v astrofyzike

 

v rámci Medzinárodného roku svetla

 

prednáša RNDr. Theodor Pribulla, CSc., Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica