Prednáška: Žijeme v kvantovom svete?

, Autor:
Klub astronómov si vás dovoľuje pozvať na prednášku "Žijeme v kvantovom svete?" vo štvrtok 12. novembra 2015 do Objavovne Prírodovedného múzea SNM v Bratislave.

Pozývame vás na stretnutie Klubu astronómov s prednáškou

vo štvrtok 12. novembra 2015 o 17:30 hod.

do Objavovne Prírodovedného múzea SNM na Vajanského nábr. 2 v Bratislave

„Žijeme v kvantovom svete?“

Prednáša: Doc. RNDr. Tomáš  B L A Ž E K , PhD

Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzity Komenského v Bratislava