Deň otvorených dverí na Astronomickom ústave SAV

, Autor:
Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV vás pozýva na deň otvorených dverí v piatok 13. novembra 2015 v areáli AsÚ SAV v Starej Lesnej.

Pozývame všetkých záujemcov o astronómiu, svetelné znečistenie a vedu všeobecne na Deň otvorených dverí SAS pri SAV, ktorý sa bude konať v Medzinárodnom roku svetla 2015, v Týždni vedy a techniky, v piatok 13. novembra medzi 16. a 23. hod.miestneho času v sídle Slovenskej astronomickej spoločnosti, v areáli Astronomického ústavu SAV na Starolesnianskych lúkach (tu).

Členovia Spoločnosti si pre Vás pripravili päť prednášok. O 17:00 bude Dr. Koza hovoriť o vesmírnych záhadách, o 18:00 Vás Dr. Sekeráš zasvetí do postupov získavania profesionálnych aj umeleckých snímok nočnej oblohy. Nosnou témou podujatia je prednáška o 19:00 Dr. Begeniho o dôvodoch ochrany nočnej oblohy pred svetelným znečistením s pohľadu astronómov, ale aj ochrancov životného prostredia (12). O 20:00 bude Dr. Budaj predn8šať o hnedých trpaslíkoch, exoplanétach a iných "exo"-tických objektoch. O 21:00 bude Dr. Kundra pokračovať rozprávaním o svetle Supernov. Dr. Hambálek Vám priblíži problematiku existencie tekutej vody na Marse o 22:00.

Pripravili sme pre Vás astronomické pozorovanie hviezd, súhvezdí, hmlovín, hviezdokôp, galaxií ... . Súčasťou podujatia je predvedenie zaujímavých experimentov so svetlom, výstava fotografií "Svetlo a tieň" ako aj stála expozícia AsÚ SAV.

 

Tešíme sa na Vašu účasť

za realizačný tím, Emil Kundra

[email protected], 052 7879182

Pozvánka a program podujatia (zmena programu vyhradená)