Prednáška: Kozmické žiarenie (zdroje, druhy, detekcia, účinky, ...)

, Autor:
Vo štvrtok 31. marca o 17:30 vás pozývame na prednášku Kozmické žiarenie, venovanú 80. výročiu udelenia Nobelovej ceny za objav kozmického žiarenia.

Vo štvrtok 31. marca 2016 o 17:30 hod.

Vás srdečne pozývame do Objavovne Prírodovedného múzea SNM na Vajanského nábreží v Bratislave

na prednášku pre širokú verejnosť
venovanú 80. výročiu udelenia Nobelovej ceny za objav kozmického žiarenia

KOZMICKÉ ŽIARENIE

- zdroje, druhy, detekcia, účinky, ...

prednáša: Patrik Č E C H V A L A, Bratislava