Otvárame Pomaturitné štúdium astronómie 2017

, Autor:
V školskom roku 2017/18 bude otvorený 24. cyklus Pomaturitného kvalifikačného štúdia astronómie (PŠA). PŠA je dvojročné štúdium popri zamestnaní, ktoré sa otvára každé dva roky pri Strednej priemyselnej škole stavebnej v úzkej spolupráci so Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove.

Štúdium je určené absolventom stredných škôl s maturitou bez vekového ohraničenia. Absolventi PŠA získajú kvalifikáciu pre prácu v astronomických zariadeniach. Po úspešnom absolvovaní ročníkových skúšok štúdium končí odbornou zložkou maturitnej skúšky.

Prihlášky na riadny prijímací termín musia uchádzači zaslať spolu so životopisom a kópiou maturitného vysvedčenia do 15. mája 2017 na adresu:

Slovenská ústredná hvezdáreň

Komárňanská 134

947 01 Hurbanovo.

Formulár prihlášky: http://suh.sk/organizujeme/vzdelavanie/pomaturitne-studium-astronomie

 

Bližšie informácie:

tel.: 035-7602484, 035-2451110, 035-2451111; 035-2451133

email: [email protected]; [email protected]; [email protected]

 

Sústredenia pomaturitného štúdia astronómie sa konajú  podľa vopred určeného harmonogramu raz mesačne vo štvrtok popoludní, piatok celý deň a v sobotu predpoludním v priestoroch Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove.  Študenti sú o termínoch a náplni budúceho sústredenia vopred informovaní e-mailom.

 

Študijné predmety 1. ročníka:

 

 • Astronomické prístroje a pozorovacie metódy
 • Základy astronómie
 • Sférická astronómia
 • Meteorológia
 • Základy výpočtovej techniky v astronómií
 • Vybrané kapitoly z matematiky
 • Vybrané kapitoly z fyziky

 

Študijné predmety 2. ročníka:

 

 • Astronomické prístroje a pozorovacie metódy
 • Nebeská mechanika
 • Astrofyzika
 • Fyzika slnečnej sústavy
 • Kozmogónia a kozmológia
 • Meteorológia
 • Raketová technika a kozmonautika