Gravitačné vlny v Košiciach, kométy v Piešťanoch

, Autor:
Prednáška doc. Rudolfa Gálisa pod názvom „Gravitačné okno do vesmíru otvorené“ sa uskutoční 18.10.2017 o 18. hodine v kinosále Tabačky na Gorkého 2 v Košiciach. V Piešťanoch sa taktiež pozrú do priestoru mimo Zem. Kaviarnikom doň pomôže nahliadnuť doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc. z Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici.

Pozornosť ľudí oddávna pútali kométy ako premenlivé a nečakane sa objavujúce nebeské úkazy. Postupne s rozvojom pozorovacej techniky sa naše vedomosti o nich zlepšovali. Prelom však priniesli až vesmírne sondy, ktoré mali možnosť študovať kométy zblízka. Na prednáške sa dozviete, čo dnes astronómovia vedia o kométach i to, ako zmenila ich pohľad na kométy vesmírna sonda Rosetta.

Prednáška doc. Jána Svoreňa sa uskutoční 20.10.2017 o 17.00 hodine v centre vedy a umenia Elektrárňa Piešťany na Staničnej ulici.