V Košiciach o chemických prvkoch vo vesmíre

, Autor:
V novembrovej Vedeckej kaviarni v košickej Tabačke (29. novembra o 18. hod.) Mgr. Martin Venhart, PhD., vedúci Oddelenia jadrovej fyziky Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave a člen Predsedníctva SAV. Vedychtivej verejnosti objasní, kde sa vzali chemické prvky vo vesmíre.

Jadrový fyzik, okrem iného pôsobiaci aj v CERN-e, predstaví Mendelejevovu periodickú tabuľku prvkov v aktuálnej podobe spolu so stručným historickým prehľadom využívania najvýznamnejších chemických prvkov v dejinách ľudstva. „Chemické prvky vznikli vo vesmíre rôznymi procesmi počnúc Veľkým treskom, jadrovými reakciami vo vnútri hviezd, rádioaktívnou premenou až po explózie supernov a zrážky neutrónových hviezd. Na niektoré z nich sa pozrieme populárnou formou,“ pozýva Martin Venhart, inak tiež jeden z najmladších členov predsedníctva SAV . Na záver vedeckej kaviarne pripravuje pohľad do kuchyne experimentálnej jadrovej fyziky a na metódy, akými boli pripravené nové chemické prvky.

(kč)  Foto: archív M.V.