Vedecká kaviareň v Revúcej: Slnko potemnie v roku 2135

, Autor:
Mestské kultúrne stredisko a Múzeum Prvého slovenského gymnázia v spolupráci s Quirinus, o. z., už po druhýkrát pripravilo vo štvrtok 25. januára popularizačnú prednášku z cyklu Vedeckých kaviarní s témou Za čiernym Slnkom po svete.

Do problematiky Slnka, našej najbližšej životodarnej hviezdy, nás zasvätil astronóm a priamy pozorovateľ úplných zatmení Slnka, RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. z Astronomického ústavu SAV. Prednáška bola obohatená o vlastné zážitky z expedícií za úplným zatmením Slnka Mesiacom. Cesty astronóma doktora Rušina boli úzko späté s jeho prácou, čiže pozorovaním slnečnej koróny, vďaka nej j precestoval celý svet. Na svojich cestách urobil mnohé fotografie, ktoré spolu s vedeckými poznatkami zvečnil vo svojich publikáciách. Všetkých poslucháčov hneď na začiatku prednášky upokojil, že na najbližších niekoľko tisíc, či miliónov rokov nás nečaká žiadna katastrofa, a že ďalšie zatmenie Slnka nastane 7. októbra 2135.

 

Lucia Oravec Koreňová

Múzeum Prvého slovenského gymnázia v Revúcej