Prednáška: Posolstvá vesmíru – ako ho vidíme a počujeme

Prírodovedné múzeum SNM vás pozýva na prednášku Michala Maturkaniča "Posolstvá vesmíru – ako ho vidíme a počujeme" vo štvrtok 10. mája 2018.

Prírodovedné múzeum SNM

vás pozýva

vo štvrtok 10. mája 2018 o 17:30 hod.

do Objavovne na 3. poschodí Prírodovedného múzea SNM (Vajanského nábr. 2, Bratislava)

na stretnutie Klubu astronómov s prednáškou

"Posolstvá vesmíru – ako ho vidíme a počujeme"

prednáša Michal Maturkanič, Humenné

 

    Charakteristika elektromagnetického žiarenia v celom rozsahu. Získavanie informácií o vesmíre a jeho objektoch prostredníctvom elektromagnetického žiarenie.

    Analógová úprava elektromagnetického žiarenia vesmírnych telies do zvukovej podoby.

    Video program v prezentácii získal jednu z hlavných cien Astrofilmu v roku 2016.