Noc výskumníkov 2018

, Autor:
Výskumníci v nás - je ústredné motto v poradí už dvanásteho ročníka festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2018, ktorý sa uskutoční v piatok 28. septembra. Podobne ako pri predchádzajúcich ročníkoch aj tentoraz za aktívnej účasti vedeckých pracovísk a vedcov zo SAV.

Foto z Noci výskumníkov 2017

Festival vedy Európska noc výskumníkov je projekt finančne podporovaný rámcovým programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií - Horizont 2020, v časti - Marie Skłodowska-Curie actions pod číslom 818109 a financovaný zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Európska noc výskumníkov je paralelne organizovaná v 24 štátoch Európy a tento ročník sa uskutoční pod značkou Európskeho roku kultúrneho dedičstva.

Vlani sa do festivalu vedy zapojilo viac ako 1400 vedcov a výskumníkov, 72 000 žiakov a študentov a na všetkých podujatiach sa zúčastnilo dovedna viac ako 155 000 návštevníkov.

Hlavný organizátor podujatia, Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, portálom EurActiv.sk a Centrom vedecko-technických informácií SR, opäť pripravia bohatý a maximálne pestrý program pre všetky vekové kategórie a záujmové skupiny. Špeciálnou cieľovou skupinou projektu sú deti v školskom veku, s dôrazom na zvýšenie ich záujmu o štúdium prírodných vied a technických smerov na vysokých školách.

Mottom tohtoročného festivalu je „Výskumníci v nás“. Chceme si pripomenúť, že každý z nás niekedy zažil, aké je to byť vedcom a každý môže svojimi poznatkami prispieť k pokroku.

Festival vedy Európska noc výskumníkov 2018 sa uskutoční 28. septembra 2018 v piatich slovenských mestách: Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Poprad a Košice.  (spn)

Foto: Vladimír Šimíček


Z astronomických inštitúcii sa môžete tešiť na podujatia: