Prednáška: Častice na potulkách vesmírom, čo o nich vieme a ako sa detegujú?

, Autor:
SOLAR Hvezdáreň Senec vás pozýva v stredu 14.11.2018 o 19:00 na astronomickú prednášku na tému "Častice na potulkách vesmírom, čo o nich vieme a ako sa detegujú?". Prednášať bude Mgr. Patrik Čechvala

SOLAR Hvezdáreň Senec, občianske združenie

Vás pozýva na Astronomickú prednášku, ktorá sa uskutoční

v stredu 14.11.2018 o 19:00 hodine

v priestoroch ZS VJM Alberta Molnara Szencziho v Senci.

 

Téma prednášky: Častice na potulkách vesmírom, čo o nich vieme a ako sa detegujú?

Prednáša: Mgr. Patrik Čechvala (FMFI UK v Bratislave)

Doktorand FMFI UK v Bratislave. Pri svojom výskume sa zaoberá štúdiom vysokoenergetického kozmického žiarenia. Ako člen Slovenské planetáriá o. z. sa spoločne s kolegami snaží šíriť ideu vybudovania planetária v Bratislave. Takisto spolupracuje s Prírodovedným múzeom SNM, kde pôsobí ako vedúci astronomického krúžku, spoluorganizátor prednášok a vedeckých festivalov.

 

Tešíme sa na Vašu návštevu

SOLAR Hvezdáreň Senec

občianske združenie

Kontakt: www.solarastronomy.sk