Prednáška: 30. valné zhromaždenie IAU - pohľad dobrovoľníka

Prírodovedné múzeum SNM vás pozýva na prednášku Mgr. Patrika Čechvalu "30. valné zhromaždenie Medzinárodnej astronomickej únie - pohľad dobrovoľníka" vo štvrtok 22. novembra 2018.

Prírodovedné múzeum SNM

vás pozýva

vo štvrtok 22. novembra 2018 o 17:30 hod.

do Objavovne na 3. poschodí Prírodovedného múzea SNM (Vajanského nábr. 2, Bratislava)

na stretnutie Klubu astronómov s prednáškou

 

30. valné zhromaždenie Medzinárodnej astronomickej únie (IAU)
- pohľad dobrovoľníka

prednáša: Mgr. Patrik Čechvala, FMFI UK Bratislava

 

Tento rok 20. až 31. augusta sa konalo vo Viedni XXX. Valné zhromaždenie Medzinárodnej astronomickej únie (IAU GA). Zúčastnilo sa ho viac ako 3 000 astronómov a odborníkov z 89 krajín sveta. Medzi nimi boli aj študenti a mladí astronómovia z celého sveta, ktorí počas konferencie pomáhali ako dobrovoľníci a zabezpečovali tak hladký priebeh IAU GA.

Mgr. Čechvala mal tú možnosť byť jedným z dobrovoľníkov a zažiť úžasnú atmosféru tejto konferencie na vlastnej koži. Počas svojho rozprávania sa podelí so svojimi zážitkami a dojmami z tohto významného podujatia.