V pondelok sa začína Týždeň vedy a techniky

, Autor:
Tohtoročný Týždeň vedy a techniky (TVT) bude od 4. do 11. novembra. Počas týchto dní sú pripravené stovky popularizačných podujatí. Ústavy Slovenskej akadémie vied sa zapoja pestrým programom v rámci celého Slovenska.

Okrem klasických dní otvorených dverí sú pripravené aj prednášky či iné populárno-vedecké podujatia, kvízy, pozorovania, interaktívne semináre...

V utorok 5. novembra Centrum vedeckých a technických informácií (CVTI) SR pripravilo pre verejnosť podujatie Utorok so živou prírodou. Cieľom je priblížiť, prečo mnohé druhy rastlín a živočíchov v súčasnosti ustupujú, pričom viacerým hrozí dokonca vyhynutie. Podujatie sa koná predpoludním o 9. h a popoludní o 17. h.

V dňoch 7. a 8. novembra 2019 sú v priestoroch výstaviska INCHEBA pripravené dve podujatia organizátorov: interaktívna výstava Veda netradične, ktorá má patriť mladým vedeckým talentom, a Festival vedy a techniky AMAVET 2019.

Vo štvrtok 7. novembra 2019 sa tiež uskutoční slávnostné vyhlásenie výsledkov fotografickej a výtvarnej súťaže.

Pre odborníkov je pripravený na 6. novembra Národný okrúhly stôl o vednej politike. Jeho cieľom je odbornou diskusiou prispieť k hľadaniu možností na zlepšenie podmienok a kvality slovenskej vedy a výskumu pomocou zdieľania progresívnych národných a zahraničných skúseností a dobrej praxe.

Vyvrcholením TVT na Slovensku bude galavečer pri príležitosti odovzdávania Ceny za vedu a techniku 2019 vo štvrtok 7. novembra.

Zoznam všetkých podujatí nájdete na webovej stránke TVT v sekcii Podujatia TVT.

Hlavným organizátorom Týždňa vedy a techniky je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. (an)

 

Zoznam všetkých aktivít v rámci týždňa vedy a techniky

Foto: Marián Zelenák