Prednáška: Astronomická žatva

Bratislavská odbočka SAS pri SAV vás pozýva na tradičnú prednášku Dr. Jiřího Grygara Astronomická žatva v piatok 13. decembra 2019.

Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV, odbočka Bratislava

občianske združenie Planetárium Bratislava

Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie FMFI UK v Bratislave

Prírodovedné múzeum SNM

 

vás pozývajú

 

v piatok 13. decembra 2019 o 17:30 hod.

vo Veľkej posluchárni A FMFI UK, Mlynská dolina

 

na prednášku pre širokú verejnosť

"ASTRONOMICKÁ ŽATVA - 53. ROČNÍK"

 

prednáša známy český astronóm – popularizátor vedy a astrofyziky

RNDr. Jiří GRYGAR, CSc.  , Fyzikálny ústav AV ČR, Praha