Súťaž ponúkne študentom možnosť poslať svoj experiment do stratosféry

Do 15. augusta sa môžu študenti z Českej a Slovenskej republiky prihlásiť do 17. ročníka súťaže Expedícia Mars. V rámci nej organizátori nájdu a podporia tých najtalentovanejších študentov z celej Českej a Slovenskej republiky.

Autor: Expedice Mars

Účastníci súťaže si v jej priebehu vyskúšajú navrhnúť experiment pre let stratosférického balóna, finalistov taktiež čakajú exkurzie do rôznych vedeckých a technických inštitúcií a piati najlepší zažijú 100-hodinový simulovaný let na Mars.

„V Expedici hledáme mladé talenty se zájmem o přírodní vědy, vesmír a techniku. Snažíme se je zábavnou formou vzdělávat nad rámec školy a zároveň je podporovat v dalším rozvoji,“ povedal veliteľ súťaže Michal Vyvlečka.

Súťažiaci musia najprv vypracovať odborné projekty, ktoré môžu byť zamerané napríklad na biológiu, chémiu, informatiku alebo popularizáciu vedy. Následne je skupina 25 najlepších účastníkov internetového kola pozvaná na štvordňové semifinále.

„Minulý rok museli semifinalisti v rámci tímov čeliť problémom, pred ktoré sme ich postavili. Vyskúšali si prezentáciu svojich projektov pred ostatnými účastníkmi i pred porotou a v neposlednom rade pracovali na príprave experimentov, ktoré boli vypustené do stratosféry,“ uviedla koordinátorka Beáta Plaskurová.

Príprava experimentov do stratosférického balónu je náročná, preto sú účastníkom počas celého procesu k dispozícii vyškolení organizátori. Predávajú im potrebné vedomosti a radia im. „Experimenty navržené v rámci Expedice Mars vypouštíme pomocí stratosférického balónu do výšky zhruba 30 km, kde jsou extrémní podmínky, například nízká teplota -50 °C nebo tlak vzduchu, který téměř dosahuje hodnot vakua. S tím vším naše účastníky seznamujeme a ukazujeme jim, jak pro tyto podmínky správně navrhovat experimenty, aby tyto podmínky vydržely,“ vysvetľuje koordinátor tímu pre stratosférický balón Jakub Janoušek.

Do finále sa dostáva už len hŕstka účastníkov, z ktorej je na konci vybraná pätica najlepších študentov, ktorí sa zúčastnia simulovaného letu na Mars.

Po skončení súťaže sa mnoho finalistov stáva organizátormi. Takmer všetci, ktorí v súčasnosti Expedíciu riadia, si ňou prešli a zažili to isté, čo zažívajú i tohtoroční účastníci. Pre svojich veliteľov má súťaž pripravené taktiež ďalšie vzdelávacie a rozvojové kurzy.

Expedícia Mars je prvá súťaž v Českej a Slovenskej republike, ktorá poskytuje študentom možnosť vyskúšať si simulovaný let na Mars. Cieľom súťaže je podporovať nadané deti a študentov v ich rozvoji v oblasti vedy a taktiež popularizovať vedu v Českej a Slovenskej republike. V súčasnej dobe patrí medzi popredné české a slovenské projekty, ktoré pracujú s talentovanou mládežou v oblasti prírodných a technických vied. Súťaž je organizovaná Dětskou tiskovou agenturou a financovaná MŠMT.

Bližšie informácie ako aj možnosť prihlásenia: http://www.expedicemars.eu/