26. cyklus PŠA

, Autor:
V školskom roku 2021/ 2022 bude otvorený 26. cyklus Pomaturitného kvalifikačného štúdia astronómie (PŠA).

Zdroj: Facebook SÚH

PŠA je dvojročné štúdium popri zamestnaní, ktoré sa otvára každé dva roky pri Strednej priemyselnej škole stavebnej v úzkej spolupráci so Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove. Štúdium je určené absolventom stredných škôl s maturitou bez vekového ohraničenia. Po úspešnom absolvovaní ročníkových skúšok štúdium končí odbornou zložkou maturitnej skúšky.

Od uchádzačov sa vyžadujú znalosti matematiky a fyziky na stredoškolskej úrovni. Prihlášky na riadny prijímací termín musia uchádzači zaslať spolu so životopisom a kópiou maturitného vysvedčenia do 31. mája 2021 na adresu:

Slovenská ústredná hvezdáreň
Komárňanská 137
947 01 Hurbanovo.

Obálku označte nápisom „PŠA“. Spolu s podpísaním prihlášky treba udeliť aj súhlas so spracovaním osobných údajov.

Prihlášku nie je možné zaslať elektronicky!

O prijímacom konaní budú záujemcovia informovaní.

 

Bližšie informácie:

 

  • tel.: 035/2451102, 035/2451110, 035/2451111;
  • email: pavol.duris_@_suh.sk , drahoslava.vybochova_@_suh.sk , suhlib_@_suh.sk

 

Upozornenie: E-mailové adresy obsahujú znak "_" pre minimalizovanie nevyžiadanej pošty. Pred odoslaním e-mailu tieto znaky prosím vymažte.

Prihláška na stiahnutie TU.