Michaela Brchnelová: Zložité návraty

01.02.2021 18:36
S Michaelou Brchnelovou, medzinárodne uznávanou slovenskou vedkyňou, laureátkou rôznych európskych a svetových cien, momentálne pracujúcou na belgickej univerzite KU Leuven, sa zhováral pracovník Veľvyslanectva SR v Bruseli Andrej Michalec.

Marek Husárik: Astronómia si nemôže veci ohmatať, preto to vzrušenie z Pluta

27.07.2015 14:39
Výskum sa bude skôr zameriavať na asteroidy a ich možné využitie, myslí si Marek Husárik z Astronomického ústavu SAV.

S Petrom Zbončákom, predajcom astrotechniky a porotcom astrofotografických súťaží

31.03.2015 14:09
Peter Zbončák, v minulosti predajca firmy Tromf, expert na astronomické ďalekohľady a astrofotografiu. Je porotcom rôznych astronomických súťaží ako Astrofoto, Svieťme si na cestu, nie na hviezdy! a pod. V súčasnosti vyučuje astronómiu na Univerzite tretieho veku vo Zvolene a pracuje ako grafik a...

S Marekom Husárikom, vedeckým pracovníkom na Astronomickom ústave SAV

12.03.2015 14:18
Mgr. Marek Husárik, PhD. pracuje na Astronomickom ústave SAV na oddelení medziplanetárnej hmoty, kde sa venuje CCD fotometrii asteroidov, astrometrii , svetelným krivkám, rotačným periódam a modelovaniu tvarov objektov. Je tiež riešiteľom viacerých popularizačných projektov.

S Elenou Dzifčákovou z Astronomického ústavu AV ČR

07.03.2015 23:48
Elena Dzifčáková pracuje na Astronomickom ústave Akademie věd České republiky, kde sa zaoberá fyzikou slnečnej koróny. Okrem toho ste ju mohli stretnúť ako pedagogičku na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Bola členkou komisie pre rigorózne skúšky v...

S Alexandrom Kutkom o SOSA a vstupe Slovenska do ESA

02.03.2015 14:13
Alexander Kutka je jedným zo zakladateľov a sekretárom SOSA, Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity. Tá stojí za podpisom prístupovej zmluvy medzi Slovenskom a Európskou vesmírnou agentúrou.

S Petrom Kosecom, študentom fyziky na Cambridge University v Anglicku

22.02.2015 21:55
Peter Kosec, študent fyziky na univerzite v Cambridge. V roku 2009 získal na Medzinárodnej olympiáde z astronómie a astrofyziky (IOAA) čestné uznanie, v rokoch 2010 - 2012 získal postupne tri zlaté medaily. Zároveň šesťkrát vyhral národné kolo súťaže Čo vieš o hviezdach. Dvakrát sa zúčastnil...

S Michaelou Brchnelovou o súťaži INTEL ISEF

16.02.2015 18:40
Michaela Brchnelová je mladá slovenská vedkyňa, študentka IB programu na gymnáziu, ktorá vo svojich 17. rokoch získala zlatú medailu v kategórii astronómia na prestížnej celosvetovej súťaži INTEL ISEF.

S Mariánom Vidovencom, riaditeľom Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove

08.02.2015 10:42
Mgr. Marián Vidovenec je od 1.1.2014 generálnym riaditeľom Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove, zároveň aktívne pôsobí v miestnej organizácii Slovenského zväzu astronómov, je členom pléna Hlavného výboru Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a členom Výkonného výboru Astronomickej...

S Ondrejom Urbanom, doktorandom na Stanford University v USA

30.01.2015 15:10
Mgr. Ondrej Urban vyštudoval astrofyziku na Masarykovej univerzite v Brne a momentálne pôsobí ako interný doktorand na Univerzite v Stanforde. Špecializuje sa na röntgenovú astrofyziku a fyziku galaktických kôp. Je dlhoročným členom Astronomického klubu Bratislava, v minulosti zadával otázky do...

S Ivanom Bellom, 1.slovenským kozmonautom

29.06.2012 09:03
Ing. Ivan Bella je plukovník Armády SR a prvý slovenský kozmonaut. Lietal na strojoch MiG-21 a SU-22. 23. marca 1998 odišiel do podmoskovského Hviezdneho Mestečka, kde sa začal pripravovať na vesmírny let. V auguste 1998 ho vybrali za člena hlavnej rusko-francúzsko-slovenskej posádky 27....

S Ladislavom Hricom o astronomickej olympiáde

07.05.2012 14:26
Viacerí z vás už určite počuli o astronomickej olympiáde na Slovensku, príp. ju už aj riešili. Pre mnohých je to však len ďalšia olympiáda, o ktorej sa možno doteraz dopočuli len okrajovo. Vedeli ste však, že v tejto olympiáde dosahujeme celosvetovo vynikajúce výsledky? O jej vzniku, fungovaní,...