S Alexandrom Kutkom o SOSA a vstupe Slovenska do ESA

, Autor:
Alexander Kutka je jedným zo zakladateľov a sekretárom SOSA, Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity. Tá stojí za podpisom prístupovej zmluvy medzi Slovenskom a Európskou vesmírnou agentúrou.

S Alexandrom Kutkom sa o aktivitách Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity, ako aj o nedávnom podpísaní prístupovej dohody medzi Slovenskom a Európskou vesmírnou agentúrou zhovárala Hana Kapolková.

Vstupné rokovania Slovenska a ESA trvajú už nejaký ten rok a len pred pár dňami podpísalo Slovensko prístupovú dohodu. Ako dlho trvali prípravy a čo všetko tomuto stavu predchádzalo?

Podpis zmluvy vnímame ako vyvrcholenie dlhoročného systematického úsilia spopularizovať myšlienku, že aj na Slovensku má výskum vesmíru svoje opodstatnenie a perspektívu. Existuje tu totiž dlhoročný výskum na akadémii vied i na našich univerzitách, takisto viaceré firmy majú už prvé skúsenosti s kozmickými dodávkami, preto sme sa podujali tieto informácie verejne a systematicky prezentovať, plus pridať k tomu nejaké vlastné aktivity, napr. vypúšťanie stratosférických balónov, prvú slovenskú družicu a pod. Tieto činnosti sme vykonávali prakticky od nášho vzniku v roku 2009, teda posledných 5-6 rokov.

Čo bude z členstva pre Slovensko vyplývať?

Slovensko sa môže konečne svojim dielom zapojiť do spoločného európskeho kozmického programu. Naše firmy, univerzity a výskumné ústavy sa môžu zapájať do kozmických projektov, vývoja a výroby súčastí kozmických sond, či spracovania satelitných dát a pod. To povedie k budovaniu tzv. vedomostnej ekonomiky.

Budú mať aj mladí ľudia šancu zapojiť sa nejakým spôsobom do tejto spolupráce?

Samozrejme. ESA má prepracovaný vzdelávací program, možnosť získania stáží a štipendií v jej technologických centrách. Veríme, že slovenská mládež takto získa silnejšiu motiváciu na štúdium prírodných a technických vied, ktoré sú síce náročné, ale ako vidno – umožňujú nám lietať do vesmíru a na iné planéty, čo je bezpochyby ich nádherné ovocie.

Pôsobíš v Slovenskej organizácii pre vesmírne aktivity. Aké je hlavné poslanie organizácie?

Činnosť SOSA stojí na 4 pilieroch: popularizovať výskum vesmíru na Slovensku, vzdelávať verejnosť a mládež v tomto obore, prispievať k úspešnej spolupráci medzi SR a ESA a  vývoj vlastných technologických projektov s kozmickom tematikou – okrem spomínaných stratosférických balónov či prvej slovenskej družice sa venujeme aj stavbe simulátora kozmických letov či dokonca vývoja malej suborbitálnej rakety na báze hybridného raketového motora.

Prednedávnom Slovensko obletela správa, že by sme mohli mať v roku 2016 prvú družicu na orbite. V akom je to štádiu momentálne?

Projekt skCUBE je vo veľmi pokročilom stave, teda družica je v podstate celá navrhnutá a vyrábajú sa jej prvé komponenty – počnúc kostrou, senzormi, batériami, solárnymi panelmi a podobne. Tento rok by sme ju chceli skompletizovať a poslať na testy do termovákuovej komory a na vibračné stoly, ktoré overia jej životnosť v extrémnych podmienkach vesmíru.

Čomu by mala slúžiť, aké merania by mala robiť?

Hlavným cieľom projektu skCUBE je demonštrovať potenciál našej krajiny robiť kozmické technológie, stavať družice. Čo sa týka meraní, ktoré družica bude robiť, jednak bude mať na palube klasickú optickú kameru, ktorou bude fotiť Zem, avšak hlavným experimentom bude detektor - fotonásobič citlivý na oblasť UV žiarenia, ktorý bude merať vyžarovanie atmosféry na nočnej strane Zeme. Bude teda tvoriť akúsi UV-mapu našej planéty.

Aké sú ciele SOSA do budúcnosti?

Vstupom SR do ESA sa síce zavŕšila jedna kapitola, avšak úplne nová sa zároveň otvára – a tým je previesť Slovensko cez prípravnú fázu zvanú PECS a zmysluplnými projektmi pripraviť Slovensko na plnoprávne členstvo v ESA, ktoré by mohlo nastať v roku 2020. V tomto procese by SOSA rada pomohla svojim know-how a skúsenosťami. Okrem toho máme veľa myšlienok aj na ďalšie technologické projekty – napríklad sa zúčastniť výzvy postaviť cubesat družice smerujúce k Mesiacu, a pod.

Ďakujem za rozhovor.