Deň astronómie v Rimavskej Sobote

15.03.2011 10:25
V nedeľu 20. marca sa môžete tešiť na Deň astronómie na Hvezdárni v Rimavskej Sobote. Už od 15. hodiny je pre vás pripravený bohatý program, ktorý sa začína prechádzkou v astroparku s modelmi planétiek Rimavská Sobota a Palorapavý, so slnečnými hodinami, pecou, kolektorom, arborétom a pod. Nebude...

Deň astronómie v Partizánskom

08.03.2011 21:46
Hvezdáreň v Partizánskom vás pozýva stráviť nedeľu 20. marca - Deň astronómie priamo v priestorch hvezdárne, kde je pre vás pripravený bohatý program. Viac informácii sa dozviete v článku.

Starcon 2011

08.03.2011 21:32
Hvezdáreň v Partizánskom pozýva všetkých priaznivcov vedeckej fantastiky na podujatie STARCON 2011, ktoré sa uskutoční v sobotu 19.marca. Jedná sa o stretnutie priateľov vedeckej fantastiky – videoprojekcia sci-fi filmov s astronomickou tematikou, pozorovanie objektov hviezdnej oblohy, počas dňa...

Celoslovenský astro. seminár pre učiteľov 2011

08.02.2011 14:44
Pracovníci Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici v rámci projektu Agentúry pre podporu výskumu a vývoja APVV LPP-0078-09 "Objavuj vesmír, tvoj domov" pripravujú pre učiteľov základných a stredných škôl druhý zo série troch celoslovenských astronomických seminárov. Seminár sa bude konať...

Voľné pracovné miesto na observatóriu v Modre

02.02.2011 08:37
Oddelenie Astronómie a astrofyziky Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie FMFI UK v Bratislave príjme technického pracovníka – pozorovateľa na prácu na Astronomické a geofyzikálne observatórium v lokalite Modra-Piesok s nástupom od 1. marca 2011. Náplň práce: spracovávanie pozorovaní TV...

21.cyklus Pomaturitného štúdia astronómie

11.01.2011 15:14
V školskom roku 2011 - 2012 bude otvorený 21. cyklus Pomaturitného kvalifikačného štúdia astronómie (PŠA). PŠA je dvojročné štúdium popri zamestnaní, ktoré sa otvára každé dva roky pri Strednej priemyselnej škole stavebnej v úzkej spolupráci so Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove a MO...

Prednáška Dr. Grygara - Vesmír okolo nás

06.01.2011 08:36
V Slovenskom národnom múzeu na Vajanského nábreží

Prednáška dr. Grygara v Bratislave

23.11.2010 14:19
Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV, občianske združenie Planetárium Bratislava, katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie FMFI UK v Bratislave Vás pozývajú na prednášku dr. Jiřího Grygara: Astronomická žatva. Prednáška sa uskutoční vo Veľkej posluchárni pavilónu F1 v piatok 26....

Prednáška prof. Masarika v Bratislave

23.11.2010 13:55
Kozmické žiarenie a produkty jeho reakcií na Zemi a vo vesmíre, to je téma ďalšieho stretnutia so slovenskými vedcami a ich úspechmi. Hosťom

Astronomická prednáška v Poprade očami žiačky

15.11.2010 08:52
V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorý každoročne organizuje od roku 2004 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky sa dňa 10.11.2010 v priestoroch základnej školy s materskou školou na Jarnej ulici v Poprade uskutočnila astronomická prednáška o Moderných astronomických prístrojoch a...

Astronomický večer v Centre voľného času DOMINO

15.11.2010 08:06
Astronomický večer v Centre voľného času DOMINO sa uskutoční 2.12.2010 v čase od 16:00 - 21:30 a bude pozostávať z populárno-náučných prednášok: "Iné svety" a "Röntgenový vesmír". Prednášky budú doplnené multimediálnymi prezentáciami. Program podujatia doplní program v planetáriu - "Obloha nad...

Týždeň vedy a techniky na Slovensku a astronómia

15.11.2010 07:45
V rámci týždňa vedy a techniky na Slovensku 2010 si aj pracovníci Astronomického a geofyzikálneho observatória UK v Modre a Oddelenia astronómie a astrofyziky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky pripravili sériu vedecko-populárnych prednášok a aktivít. Ich prehľad nájdete v tomto článku....

Prednáška v Bratislave: Meteorit Košice

15.11.2010 07:32
Pred polnocou 28.2.2010 rozžiaril oblohu nad strednou Európou veľmi jasný meteor. Hoci obloha nad Slovenskom bola zamračená, pár záberov z bezpečnostných kamier z Maďarska umožnilo astronómom spočítať dráhu letu telesa v atmosfére a oblasť jeho dopadu. O tom, ako sme meteorit hľadali a našli v...

Zážitky v tieni Mesiaca Vojtecha Rušina

28.10.2010 11:08
V piatok 22. októbra v Kongresovom centre VEDY, vydavateľstva SAV v Bratislave slávnostne predstavili knihu o zážitkoch známeho astronóma Vojtecha Rušina na cestách za zatmeniami Slnka. Moderátor slávnosti Karol Karovič z Ústavu merania SAV na prezentácii knihy privítal aj predsedu SAV prof....

Perzeidy Skýcov 2010

27.10.2010 17:12
Ako už iste názov naznačuje, išlo najmä o meteorickú akciu s úlohou pozorovať maximum najznámejšieho meteorického roja Perzeidy, ktoré mali tohto roku maximum v noci z 12. na 13. augusta. V utorok sa všetci účastníci dopravili (vlastným spôsobom) alebo v aute z hvezdárne do dedinky Skýcov v...